Kunst.frieslandtotaal.nl

       
 
Google
 
Web www.frieslandtotaal.nl
 
aardewerk - beeldentuin - cabaret - decoratie - galerie - glasatelier - jeugdtheater - kunstuitleen - kunstenaar - kunstzinninge vorming - museum - tegelwerk - theater - toneel
Alle pagina's frieslandtotaal 
Frieslandtotaal service

Gratis aanmelden

FrieslandTotaal als startpagina

StartNederland
zoek.pagina.nl
frieslandtotaal.nl


Verwant
- bioscoop en filmhuis
- Geschiedenis
- Muziek
- muziekschool
- schouwburg
Divers
- Admin. kantoor voor kunstenaars

Tegel en aardewerk
- Aardewerk uit Friesland
- Tegelatelier Barbara Hofker
- Tichelaar Aardewerk Makkum
- De Albarello aardewerkfabriek
- Tegelatelier Hilda Kingma
- Tegelatelier Marion Walstra

Beeldentuinen
- Beeldenpark 't Ulenest Tijnje
- Beeldentuin La Lanka Tijnje

Galerie & kunstuitleen
- Kunstuitleen Carola Visser-Weick
- Lalande Galerie Bolsward
- Galerie Jan Kooistra Dokkum
- Galerie Goutum
- Galerie Peter Vassilev Franeker
- Galerie Hoogenbosch Gorredijk
- Webgallery18.nl Grou
- Galerie De Valk Harlingen
- Galerie De Vis Harlingen
- Kunst aan de Kust Harlingen
- Marrigje's Textielkunst Bolsward
- Artemisia in kunstzaken L'warden
- Reinier Knol Leeuwarden
- St.Joseph Galerie Leeuwarden
- Fotogalerie No5 Leeuwarden - Kunstuitleen Friesland
- Kunst op de Lunia-State Marssum
- Galerie Dinie Boogaart Nijega
- Galerie Smarius Sonnega
- Anna's Gallery Terherne
- Galerie 'La Lumière' Ureterp
- Galerie Berger Workum
- Expositie Wouter Stips Harlingen
- Art Lease Elverdink Augustinusga
- Galerie Osthem
- Atelier Ton ter Linden De Veenhoop
- Ada Stel Workum

Glasateliers
- Glas in lood atelier Ton de Bruin
- Glasblazerij 't Quakeltje Exmorra
- Glasatelier JJIP Heerenveen
- Glasatelier Verbruggen Kûbaard
- Atelier Zoutkust, Kimswerd
Kunstenaars
- Keramisten in Friesland
- FRIA Beeldend Kunstenaars
- Jan Spoelstra Ameland
- Victor John Akkrum
- Intuitief Tekenen Bakkeveen
- Hout sculpturen Boornbergum
- Els de Niet Boyl
- Henk Krist Britsum
- Johan Noordhoff Burgum
- Art expansion Dokkum
- Mijn schilderijen Dokkum
- Truus van Dalsem Drachten
- Nauras Sadiq Aad Drachten
- Art Expo Mary Manikus Franeker
- Peter Vassilev Franeker
- Lydia Jonkman Groningen
- Boris Joeri Brink Goutum
- Schilderijen Digitale Kunstgalerie, Grou
- Vinanda keramiek de Vrij Grou
- Mart's Art Harlingen
- Feiko Mintjes Harlingen
- Sjoerd de Vries, Heerenveen
- Ayourtha Leeuwarden
- Evelien de Boer Leeuwarden
- Doet Boersma Leeuwarden
- Gerard Boersma Leeuwarden
- Bonne Broersma Leeuwarden
- Joris Collier Leeuwarden
- Geneviève Gougon Leeuwarden
- Tjitske de Jong Leeuwarden
- kunst-en-uitvoering Leeuwarden
- Kunst uit Leeuwarden
- Willem Mook fine-art Leeuwarden
- Jeanine Otten Leeuwarden
- Henk Pietersma Leeuwarden
- Leo van der Ploeg Leeuwarden
- Lucy Schaaphok Leeuwarden
- Emile Snellen v Vollenhoven lwd
- Tsunami Projects Leeuwarden
- Jan Mostert landschappen Marum
- Johanna de Groot Noordbergum
- Ceramicart Oldeberkoop
- Carla van den Berg Oosterwolde
- Mannus de Jonge Paesens
- Allard Elout Rotstergaast
- Minke Sikma Schettens
- Krista van Dijk Sneek
- Han Reeder Sneek
- Schildersgroep Kwartziet de Tike
- Diety Pieters Tytsjerk
- T. Sluyter Wommels
- Atelier Fjoer Workum
- Peter Boonstra kunstschilder
- Louise Cohen polyvalent ontwerper
- Janhendrik Dolsma waddenschilder
- Kunst van Nico Gijsbers
- Atelier Bauke Feenstra
- Graaf van Medwert
- Connie Harkema
- Kunstfotograaf Franke de Jong
- Hein Kocken
- Elske Schotanus
- Bouwe Trommel
- Rene Tweehuysen

Kunst en decoratie
- Jan Adamse Sneek
AANBIEDINGEN

Specialist in ramen, deuren en kozijnen
-------------------------------------------


Musea
- Kookmuseum de Vleer Appelscha
- Scheermuseum Bakhuizen
- Volkssterrenwacht Burgum
- Fries Landbouwmuseum Exmorra
- Planetarium Eise Eisinga Franeker
- Willem van Haren Heerenveen
- Fries Museum Leeuwarden
- Natuurmuseum Fryslân L'warden
- Tresoarn Ljouwert
- Verzetsmuseum Leeuwarden
- Poptaslot/Heringastate Marssum
- It Damshus Nijbeets
- Museum Belvédère Oranjewoud
- Fries Scheepvaart Sneek
- Jopie Huisman Museum Workum
- Warkums Erfskip Workum
- Museum Joure
- Nationaal Modelspoor Sneek
- Oudheidkamer Weststellingwerf    
- Historisch Centrum Leeuwarden
- Musea Zuid-West Friesland

Kunstzinnige vorming
- It Toanhûs Joure
- Ridderhoeve hartwerd

Cabaret theater toneel
- Het Gemaal Arum
- Kabaretduo Klún & Knoffelhakke
- Jeugdtheater Pimpel Harlingen
- Acta Theaterproducties L'warden
- Toanielselskip Menaem
- t Oerterper Manljuskoar Ureterp
- Theatergroep Zon Leeuwarden
- Theatergroep PROBE

Exposities
- Sikke Marinus Nij beets
- slikwerk-route, kunst en cultuur
- Kunst- en Kijkroute Open Stal in Oldeberkoop


frl - friesland - fryslân © 2001- 2007 Hegedyk Media