Onderwijs.frieslandtotaal.nl

     
 
Google
 
Web www.frieslandtotaal.nl
 
alumni - basisschool - hbo - huiswerkbegeleiding - MBO - onderwijsadvies - onderwijs ondersteuning - speciaal onderwijs - studentenvereniging - training/opleidingvakopleiding - voortgezet onderwijs
Alle pagina's frieslandtotaal 
Frieslandtotaal service

Gratis aanmelden

FrieslandTotaal als startpagina

StartNederland
zoek.pagina.nl
frieslandtotaal.nl


Verwant
- Jongeren
- Taalcursus
Basisschool
- Ver. PCBO Dongeradeel
- PCO Lemsterland
- Openbaar Onderwijs Skarsterlân
- CBS Ds Hasperschool Akkrum
- CBS Fűgelsang Berlikum
- CBS De Bron v
- KBS Sint Maarten Bolsward
- CBS De Foarikker Britsum
- OBS Nynke van Hichtum Dokkum
- PCBO Smallingerland Drachten
- OBS De Bolder Drachten
- OBS De Kameleon Drachten
- CBS 't Foarhus Drachten
- OBS De Swetten Drachten
- CBS De Tille Drachten
- CBS Het Mozaiek Drachten
- CBS It Ambyld Drachten
- KBS De Tarissing Drogeham
- CBS It Anker Dronrijp
- RKBS St. Radbodus Dronrijp
- Master Frankeskoalle Earnewâld
- CBS Mr. K.J. Dijkstraschool
- KBS De Kabas Franeker
- OBS Kleyenburg Franeker
- OBS De Skans Frieschepalen
- CBS Wynroas Harkema
- Jenaplan Bernebrêge H'veen
- OBS Letterbeam Heerenveen
- Jenaplan De Ynlaet H'veen
- CBS Kon. Wilhelmina Hollum
- ABBS De Reinbôge Kűbaard
- Dalton De Wester Leeuwarden
- CBS Dr. Algraschool L'warden
- Koningin Wilhelmina L'warden
- OBS De Vrijheid Leeuwarden
- Prins Constantijn Leeuwarden
- Willem Alexander Leeuwarden
- De Stelling Makkinga
- OBS De Tjongerschool Mildam
- KBS Kardinaal de Jong Nes
- KBS De Tarissing Nes
- OBS Buttinga Oosterwolde
- OBS De Oprel Oude Bildtzijl
- CBS De Tarissing Oudehaske
- CBS De Walikker Oudemirdum
- CBS De Paadwizer Parrega
- CBS De Noordster St Anna
- CBS De Trieme St. Johannesga
- KBS Thomas van Aquino Sneek
- CBS It Harspit Ternaard
- K.N.S. De Reinbôge Tersoal
- De Hânwizer Vrouwenparochie
- Heempage Weststellingwerf
- PCB De Wegwijzer Wolvega
- CBS De Twine IJlst
- OBS Epemaskoalle IJsbrechtum
- OBS Zandhuizen Zandhuizen
- De Westreen Zwaagwesteinde
hbo / wo
- Zeevaarschool Abel Tasman
- CHN Leeuwarden
- Noordelijke Hogesch. Leeuwarden
- Van Hall Instituut Leeuwarden
- Universiteiten in Friesland (propedeuse)

Alumni
- Aristaeus Van Hall Leeuwarden

Huiswerkbegeleiding
- Intercollege

MBO
- AOC Friesland
- Noordzee College Harlingen
- Friese Poort Leeuwarden
- Friesland College
- Industrieel design Leeuwarden
- Opleiding Pop en Media L'warden
- Techno Lyceum

Onderwijsadvies
- Compaz bedrijfsadviesgroep Lwd

Onderwijs ondersteuning
- GCO Leeuwarden
- IWAL dyslexie instituten Sneek
- Metrium Leeuwarden
- Primair Onderwijs Link Service

Speciaal onderwijs
- De Skelp Drachten
- SBO It Heechhof Drachten
AANBIEDINGEN

Specialist in ramen, deuren en kozijnen
-------------------------------------------


Studentenvereniging
- FFJ Bernlef Groningen
- GHBOV It Bernlef Ielde L'warden
- Grata Novitas Leeuwarden
- LHP Leeuwarden
- SV Futurum Vivens Leeuwarden
- SV IoVivat Leeuwarden
- SV Osiris Leeuwarden
- SV Sempiternus Leeuwarden
- Wolwêze Leeuwarden

Training/opleiding
- Pehlemann Kenniscent. Bolsward
- The Black Box Sneek
- BHV Heftruck Oenkerk

Vakopleiding
- Costumière/coupeuse Harlingen

Voortgezet onderwijs
- Lauwerscollege buitenpost
- Dockingacollege Dokkum
- Drachtster Lyceum Drachten
- Singelland Drachten
- CSG Van Schurman Franeker
- OSG Sevenwolden H'veen
- CSG Comenius Leeuwarden
- Stellingwerf College oosterwolde
- Insp. Boelensschool Schierm.
- CSG Bogerman Sneek
- RSG Magister Alvinus Sneek
- Linde College Wolvega

frl - friesland - fryslân © 2001- 2007 Hegedyk Media